Parkujesz elektrycznym motocyklem lub samochodem w garażu podziemnym? Poznaj nowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Na tapet znowu wracają elektryki

W skrócie
  • Wg danych KG PSP w 2023 r. w Polsce doszło do 69 pożarów samochodów elektrycznych i hybrydowych
  • Ukazały się wytyczne ppoż. dla obiektów, w których parkują pojazdy elektryczne
  • Przepisy nie zabraniają parkowania pojazdów elektrycznych w garażach podziemnych

Nie milkną echa wokół pojazdów elektrycznych, ale tym razem temat podjęty przez naukowców i strażaków jest bardzo ważny, ponieważ dotyczy wymagań i rekomendacji dotyczących parkowania i ładowania elektryków w garażach podziemnych. 

Co rusz pojawiające się nowe wytyczne dotyczące parkowania we wspólnych garażach wynikają przede wszystkim z charakterystyki pożaru pojazdów, które zasilane są prądem. Z pewnością słyszeliście już o pojazdach, które paliły się przez wiele godzin i finalnie konieczne było użycie specjalnego kontenera, który jako jedyny był sobie w stanie poradzić z tlącym się ogniem. Ryzyko wzrasta, jeżeli ogień pojawi się w garażu podziemnym, gdzie znacznie łatwiej jest o rozprzestrzenienie się ognia, a trudniej o jego ugaszenie. Wytyczne i rekomendacje zostały stworzone przy współpracy przedstawicieli Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB. Wszystkie zalecenia zostały zawarte w “Wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w garażach w obiektach budowlanych, przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych oraz hybrydowych plug-in”.

Ryzyko zagrożenia pożarem jest realne zarówno w przypadku pojazdów spalinowych, jak i elektrycznych, ale o ugaszenie tych napędzanych prądem jest znacznie trudniej. Konieczny jest zatem montaż dodatkowych zabezpieczeń, które będą w stanie we wczesnym stadium zaalarmować o wykrytym ogniu.

Najważniejsze informacje:

  1. Naukowcy we współpracy ze Strażą Pożarną przygotowali zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla budynków, w których parkowane i ładowane są pojazdy elektryczne.
  2. Są dwie najważniejsze wytyczne – szybka detekcję i ograniczanie rozprzestrzeniania się pożaru.
  3. Według danych Komendy Głównej PSP w 2023 roku w Polsce doszło do 69 pożarów samochodów elektrycznych i hybrydowych. Spalił się jeden taki pojazd na ponad 10 000.

Przeczytaj również:

LiveWire S2 Mulholland – nadchodzi najnowszy cruiser pod napięciem

Rekomendacje Straży Pożarnej, CNBOP i PSNM

W oparciu o aktualny stan wiedzy oraz doświadczenie osoby pracujące nad rekomendacją wyróżniły dwa główne czynniki ryzyka, które koniecznie muszą zostać ograniczone w możliwie największym stopniu, znacznie poprawiając bezpieczeństwo:

  1.  Groźba rozwoju pożaru przed długi czas w wyniku jego nie wykrycia.
  2. Będąca następstwem powyższego groźba rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne pojazdy, prowadząca do powstania szkód pożarowych o dużych rozmiarach, włączając możliwość uszkodzenia konstrukcji budynku.

Zgodnie z ustalonymi czynnikami przyjęto, że w garażach podziemnych, w których nie ma skutecznych i rozwiniętych rozwiązań do detekcji pożaru i natychmiastowego przekazywania informacji o zagrożeniu do straży pożarnej lub osób, które niezwłocznie zaalarmują odpowiednie służby, nieakceptowalny jest montaż punktów ładowania. Konieczne jest spełnienie wszystkich niezbędnych wymogów przeciwpożarowych.

Wobec zaprezentowanych rekomendacji konieczne jest zastosowanie rozwiązań, które umożliwią szybką wykrywalność pożaru we wczesnej fazie oraz zastosowanie środków ograniczających możliwość swobodnego rozprzestrzeniania się pożaru, przynajmniej do chwili przybycia na miejsce zdarzenia ekip ratowniczych. Wobec tego w bezpośredniej bliskości punktów ładowania powinny znajdować się urządzenia, które automatycznie wykryją ogień, dym lub podwyższona temperaturę i będą w stanie zaalarmować straż pożarną. Oprócz standardowych czujek akceptowalne są również systemy wizyjnego wykrywania pożaru czy bezprzewodowe systemy alarmowe np. wykorzystujące dane z czujek oraz systemy detekcji oparte na technologii Internetu.

Zastosowanie detekcji elektronicznej z wykorzystaniem odpowiednio skalibrowanych czujników dymu i kamer IP z zaprogramowanym modelem wzrostu temperatury pojazdu na skutek pożaru, pozwala dużo wcześniej uruchomić system. Drugim, po wczesnej detekcji elementem zawartym w rekomendacjach, jest ograniczanie rozprzestrzeniania się pożaru.Skuteczność gaszenia z zastosowaniem wody została sprawdzona zarówno w praktyce jak i w testach laboratoryjnych. Precyzyjnie rzecz ujmując chodzi o obniżenie temperatury wokół palącego się samochodu i dzięki temu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru zarówno na sąsiednie samochody jak na elementy konstrukcyjne budynku. Zwykła woda okazuje się najbardziej skuteczna musi jednak być dostępna w garażu. Najbardziej efektywne są stałe urządzenia gaśnicze (SUG), które automatycznie zaczynają pracę i niezwłoczne podawanie środków gaśniczych w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury. – komentuje Grzegorz Pióro, Technical Development Manager w SPIE Building Solutions.

Jak drogie jest wprowadzenie takich zmian?

Eksperci są zgodni, że wprowadzenie rekomendacji nie wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych, ponieważ wiele obiektów garażowych wymagania jedynie uzupełnienia systemów o dodatkowe czujniki, ponieważ zazwyczaj posiadają one już tradcyjną instalację tryskaczową. Nie jest ona jednak tak skuteczna jak wysokociśnieniowa mgła wodna służąca do gaszenia pojazdów elektrycznych, która jest najskuteczniejszą metodą ze względu na jej zdolność do szybkiego obniżania temperatury wokół pojazdu oraz ograniczania rozprzestrzeniania się ognia. Profesjonalne i prawidłowo wykonane zabezpieczenie przeciwpożarowe zwiększa bezpieczeństwo pojazdów znajdujących się w strefie chronionej oraz spełni rosnące wymagania firm ubezpieczeniowych.

Ważne jest kompleksowe podejście na etapie projektowania, które uwzględni montaż stacji ładowania oraz instalacji zabezpieczającej przed skutkami pożaru pojazdu, np. w postaci systemu gaszenia mgłą wodną. Wymaga to doświadczenia i całościowego spojrzenia na inwestycję. Jeśli wykonawcą jest ta sama firma (stacji ładowania i elementów systemu ppoż.), upraszcza i skraca to całą realizację i niweluje ryzyko wystąpienia problemów. – dodaje Grzegorz Pióro.

Jak często palą się pojazdy z napędem elektrycznym?

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku w Polsce doszło do 7166 pożarów samochodów osobowych wszystkich typów. Oznacza to, że pożarowi uległ jeden na 2806 poruszających się po polskich drogach samochodów. Zaledwie 69 z 7166 ubiegłorocznych pożarów dotyczyło samochodów zidentyfikowanych przez straż pożarną jako “auta elektryczne i hybrydowe”. Oznacza to, że pożarowi uległ 1 niskomisyjny samochód na 10 883 sztuki. To wielokrotnie mniej niż w przypadku aut spalinowych.

– Statystycznie samochody elektryczne palą się dużo rzadziej niż te z napędem tradycyjnym. Natomiast odmiennyjest charakter pożaru. Systemy magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych plug-in, oparte na technologii litowo-jonowej, to czynnik zwiększający prawdopodobieństwo gwałtownego przebiegu procesu spalania. Szczególnie w przypadku poważnego uszkodzenia akumulatora. Wzrost temperatury w ogniwach akumulatora może także skutkować wydzielaniem gazów palnych. Istnieje ryzyko kontynuowania procesu spalania nawet bez dostępu do tlenu atmosferycznego, ponieważ tlen może być emitowany z katody w wyniku wzrostu temperatury. Udokumentowane jest ryzyko nawrotu procesu spalania w akumulatorze nawet po wielu godzinach (a nawet kilku dniach). Wymaga to długotrwałego chłodzenia akumulatora, który uległ zapaleniu. mówi Grzegorz Pióro ze SPIE Building Solutions

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button