Kara za jazdę bez prawa jazdy 2015: Będą nowe, wyższe mandaty?

PSL złożył projekt nowelizacji przepisów. Propozycja zmiany „ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym” jest już w lasce marszałkowskiej. Jazda bez prawa jazdy samochodem lub motocyklem ma być karana mandatem od 3000 PLN, albo nawet więzieniem.

W artykule 94 Kodeksu wykroczeń zaproponowano następujące zmiany:

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn.zm.) w art. 94 dodaje się § 3-5 w brzmieniu:

„§ 3. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

§ 4. Jeśli sprawca popełni wykroczenie, o którym mowa w § 3, będąc uprzednio ukaranym za prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu bez posiadania uprawnienia, można orzec także zakaz prowadzenia pojazdów.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki Jednoślad.pl News

§ 5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 4 można orzec przepadek pojazdu mechanicznego którym kierował sprawca. Orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego nie stanowiącego własności sprawcy jest możliwe jedynie wtedy, gdy kierował nim nie mając do tego uprawnień za zgodą właściciela.”.

Co właściwie to oznacza dla kierowcy bez prawa jazdy?

1. W przypadku ujawnienia przez policję i inne uprawnione służby prowadzenia pojazdu mechanicznego (motocykla, motoroweru, samochodu) bez uprawnień sprawa trafi do sądu. Ten orzec może aresz, ograniczenie wolności, albo grzywnę (mandat) o wysokości minimum 3 000 PLN.

2. Jeśli zostaniesz złapany bez prawa jazdy po raz kolejny (recydywa) wówczas sąd może nałożyć na Ciebie dodatkowo karę w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

3. Dodatkowo recydywista może spodziewać się odebrania pojazdu którym się poruszał przez sąd. W sytuacji kiedy poruszaliśmy się cudzym pojazdem za zgodą właściciela wówczas również dany motocykl/samochód/motorower może przepaść na rzecz Skarbu Państwa.

Zobacz też:
Nasz komentarz do tej sprawy (mandaty 2015 za brak prawa jazdy)
Odbieranie praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h: Sejm za zmianami przepisów 2015
Nowe kary za jazdę po alkoholu 2015. Dożywotnia utrata prawa jazdy i wysokie mandaty
Jazda bez prawa jazdy podczas kontroli a mandaty 2015: Czy coś się zmieni?

Dotychczasowe sankcje na jakie może liczyć kierowca bez prawa jazdy są kuriozalnie łagodne. To zaledwie 500 zł za brak prawa jazdy i 300 za brak kategorii. Nowe przepisy nie rozgraniczają jednak obu tych kwestii. Wszystkie przypadki braku uprawnień na pojazd danej kategorii mają być traktowane identycznie.

Bez zmian pozostają sankcje odpowiedzialności cywilnej spowodowanie wypadku/kolizji z udziałem osoby bez „prawka”. Cały koszt likwidacji szkód na pojazdach oraz ludziach spoczywa na kierowcy bez uprawnień.

Według szacunków polskiej policji aż 30% motocyklistów poruszających się po drogach nie odpowiedniej kategorii. To szokująca liczba, która nie tylko negatywnie wpływa na bezpieczeństwo, ale również powoduje negatywny wydźwięk społeczny.

Czytaj dalej

Leszek Śledziński

Emerytowany dziennikarz motoryzacyjny portalu Jednoślad.pl

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button