Co grozi za niezapłacenie mandatu? Co może urząd skarbowy i komornik? Czy można mandat rozłożyć na raty?

Zostajemy zatrzymani przez policję, przyjmujemy mandat i dostajemy kwitek o którym często zapominamy. Na opłacenie grzywny mamy ustawowo 7 dni. Co groza za niezapłacenie mandatu w tym terminie? Czy urzędnicy mogą zablokować nam konto bankowe?

Na pewno nie należy wpadać w panikę w sytuacji kiedy spóźnimy się z przelewem kilka dni. Urzędy wojewódzkie czyli nasz wierzyciel nie działa tak szybko. Czasem mijają długie tygodnie zanim administracja publiczna rozpocznie procedurę egzekucyjną. Przez ten czas kierowca zdąży już zupełnie zapomnieć o zaległym mandacie. W tej sytuacji zaskoczenie może być tym większe.

Urząd wojewódzki już po kilku tygodniach kieruje naszą sprawę na drogę egzekucji administracyjnej, którą przeprowadza w jego imieniu nasz urząd skarbowy. Jego naczelnik z kolei najczęściej podejmuje decyzję o potrąceniu kwoty mandatu wraz ze wszystkimi kosztami z naszej nadpłaty podatku dochodowego, bądź wysyła nakaz zablokowania środków na naszym koncie bankowym. W tej sytuacji nasz bank ma obowiązek uszczuplić nasz rachunek o należną kwotę. Robi to niejako automatyczne bez względu na to czy na koncie znajdują się wolne środki czy też nie. Jakiekolwiek wpływy na nasz rachunek w pierwszej kolejności zaspokoją debet powstały na skutek procedury egzekucyjnej.

Jeśli żaden z powyższych sposobów egzekucji zawiedzie, wówczas wierzyciel ma prawo skierować naszą sprawę do komornika. Ten może dokonać zajęcia np. na ruchomościach. W praktyce jednak zdarza się to niezwykle rzadko.

Aby uniknąć powyższych nieprzyjemności warto wystosować pismo do urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o rozłożenie mandatu na raty. Dobrze uzasadniona petycja z pewnością zostanie pozytywne rozpatrzona. Warunkiem jednak jest obiektywnie trudna sytuacja materialna.

Leszek Śledziński

Emerytowany dziennikarz motoryzacyjny portalu Jednoślad.pl

Inne publikacje na ten temat:

1 opinia

  1. Thanks for finally writing about > Co grozi za niezapłacenie mandatu?
    Co może urząd skarbowy i komornik? Czy można mandat rozłożyć na raty?

    – Jednoślad.pl < Liked it!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button