znaki zakazu

0

Znak B-35: zakaz postoju
Prawo

Znak B-35: zakaz postoju

Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.
Znak B-36: zakaz zatrzymywania się
Prawo

Znak B-36: zakaz zatrzymywania się

Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomionia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak…
Znak B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste
Prawo

Znak B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 "zakaz postoju", lecz obowiązuje tylko w dni nieparzyste. Stosowany wraz…
Znak B-38: zakaz postoju w dni parzyste
Prawo

Znak B-38: zakaz postoju w dni parzyste

Znak B-38: zakaz postoju w dni parzyste. Znak stosowany tak jak znak B-37, obowiązuje w dni parzyste.
Znak B-39: strefa ograniczonego postoju
Prawo

Znak B-39: strefa ograniczonego postoju

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podaje się informacje o…
Znak B-40: koniec strefy ograniczonego postoju
Prawo

Znak B-40: koniec strefy ograniczonego postoju

Znak Drogowy B-40: koniec strefy ograniczonego postoju. Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak B-41: zakaz ruchu pieszych
Prawo

Znak B-41: zakaz ruchu pieszych

Znak zabrania ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. Stosowany ze względu na brak chodnika przy…
Znak B-42: koniec zakazów
Prawo

Znak B-42: koniec zakazów

Znak odwołuje wszystkie obowiązujące zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący: B-23 "zakaz zawracania", B-25 "zakaz wyprzedzania"...
Znaki B-43: strefa ograniczonej prędkości
Prawo

Znaki B-43: strefa ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów…
Znak B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości
Prawo

Znak B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Znak B-33: ograniczenie prędkości
Prawo

Znak B-33: ograniczenie prędkości

Znak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę... Ograniczenie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do...
Znak B-5: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Prawo

Znak B-5: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Jeżeli znak dotyczy pojazdów o innej niż 3,5 t dopuszczalnej masie całkowitej, wówczas na znaku lub na tabliczce podaje się…
Znak B-4: zakaz wjazdu motocykli
Prawo

Znak B-4: zakaz wjazdu motocykli

Znak zakazuje ruchu motocykli. Stosowany na drogach, na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle, np. w pobliżu szpitali.
Znak B-3a: zakaz wjazdu autobusów
Prawo

Znak B-3a: zakaz wjazdu autobusów

Znak zakazuje ruchu autobusów. Stosowany w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów, gdzie duża ich liczba może powodować zakłócenia ruchu…
Znaki B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych...
Prawo

Znaki B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych...

Znak zakazuje ruchu pojazdów silnikowych, nie dotyczy motocykli jednośladowych. Stosowany na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności, gdzie ruch…
Znak B-2: zakaz wjazdu
Prawo

Znak B-2: zakaz wjazdu

Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod…
Znak B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach
Prawo

Znak B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Back to top button