Prawo Jazdy Am i Yamaha Grizzly 660cc?

Wyświetla 1 wpisów z $
 • Autor
  Wpisy
 • #104332
  adasiowwy
  Użytkownik
  • Postów: 289

  Witam!
  Spodkałem się z takim oto komentarzem:
  czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

  Czyli mogę kupić Yamahę Grizzly 660cc zablokuję do 45 km/h i mogę się na niej legalnie poruszać po mieście posiadając Prawo jazdy AM?

  #104334
  benekpe
  Użytkownik
  • Postów: 1 620

  Tak zrób! Kup taką Yamahę, zablokuj ją, zgłoś do badań homologacyjnych, zdobądź certyfikat i z nim udaj się do wydziału komunikacyjnego.
  Powodzenia.

  REKLAMA

  Zontes U1 125: Poczuj wszechstronność i moc

  Poznaj nowy Zontes U1 125 z najbogatszym wyposażeniem w klasie. Odkryj moc systemu oświetlenia full LED. Poczuj osiągi silnika 14.6 KM. Doceń niesamowitą wszechstronność. Przyjrzyj się z bliska każdemu detalowi.

  #104335
  Zyziek16
  Użytkownik
  • Postów: 50

  Na am możesz poruszać się poruszać każdym czterokolowcem lekkim którego masa nie przekracza 350kg. A pojemność nie ma znaczenia

  #104336
  benekpe
  Użytkownik
  • Postów: 1 620

  Zyziek16 – Ty potrafisz czytać ze zrozumieniem?
  Ten pojazd nie może rozwijać prędkości większej niż 45km/h! A Fabryczny rozwija grubo ponad setkę!

  #104347
  Lukario
  Użytkownik
  • Postów: 1 187

  a jak by go zablokować i wymienić wszelkie potrzebne dokumenty to teoretycznie AM by wystarczyło. pytanie tylko czy to się opłaca 😀

  #104350
  monek100
  Użytkownik
  • Postów: 296

  ja bym tak zrobił 😀 dać jakiś przełącznik że jedzie 45 a potem wyłączyć i jechać 120 😀

  #104358
  adasiowwy
  Użytkownik
  • Postów: 289

  No o to mi chodzi 🙂 Jakiś Moduł z blokadą dać na przełącznik i tyle 😉 Albo dwa moduły jeden blokowany a drugi odblokowany i po problemie xD

  #104365
  benekpe
  Użytkownik
  • Postów: 1 620

  science fiction 🙂

  #104393
  TheMiqlaq
  Użytkownik
  • Postów: 688

  Benekpe, czemu tak sądzisz? 🙂 Pomysł głupi ale ciekawy i nadwyraz interesujący. Taka jakby luka w prawie.

  Dwa moduły między którymi możnaby się za pomocą przełącznika przełączać. Byłoby to trochę drogie, ale napewno wykonalne. Tylko tak trochę lipa jeździć 45 km/h na 660 ;).

  #104401
  madi
  Uczestnik
  • Postów: 5 788

  Stosunkowo łatwo by było coś takiego zrobić. 🙂

  #104416
  benekpe
  Użytkownik
  • Postów: 1 620

  To powodzenia z uzyskaniem homologacji 🙂

  #104434
  adasiowwy
  Użytkownik
  • Postów: 289

  A co to problem z homologacją? Lecimy tam do prezydenta i prosimy xD

  #104435
  benekpe
  Użytkownik
  • Postów: 1 620

  adasiowwy napisał:

  A co to problem z homologacją? Lecimy tam do prezydenta i prosimy xD

  Kolejne dzieciaki piszą o czymś, o czym nie mają zielonego pojęcia! Ech…
  Kolego, poczytaj w wolnej chwili, kto wydaje i na podstawie jakich badań świadectwo homologacji.
  Nie powielaj zasłyszanych w piaskownicy plotek. Nie znasz się, to się nie wypowiadaj – tylko zaśmiecasz forum.

  Art.68 świadectwo homologacji

  1. Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tych pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia i części świadectwo homologacji wydane przez ministra właściwego do spraw transportu.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy producenta lub importera samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, który uzyskał w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów świadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy producenta lub importera przedmiotów wyposażenia lub części pojazdu, który uzyskał dla tych przedmiotów wyposażenia lub części świadectwo homologacji wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  4. Producent lub importer, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw transportu informację o uzyskanym świadectwie homologacji typu pojazdu wraz z opisem technicznym oraz dane i informacje o pojeździe, o których mowa w art. 80b, dane gromadzone w ewidencji, ust. 1 pkt 1-4 i ust. 1a pkt 1, jeżeli opis techniczny ich nie zawiera.
  5. Za producenta, o którym mowa w ust. 1, uważa się również podmiot dokonujący montażu lub zabudowy pojazdów.
  6. Przepis ust. 1 dotyczy również instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej montażu przez różne podmioty.
  7. Świadectwo homologacji wydaje się za opłatą na podstawie wyników badań homologacyjnych polegających na sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w:
  1) przepisach art. 66, wymagania techniczne pojazdu uczestniczącego w ruchu, oraz ust. 19;
  2) regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), przyjętych do stosowania przez Rzeczpospolitą Polską wraz ze zmianami obowiązującymi od daty wejścia ich w życie;
  3) art 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202).
  8. Minister właściwy do spraw transportu lub jednostka przez niego upoważniona może przeprowadzać kontrolę produkcji pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, objętych homologacją typu, co do ich zgodności z warunkami określonymi w świadectwie homologacji.
  9. Koszty badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji, zbieranie i przetwarzanie informacji, o których mowa w ust. 4, pokrywa producent, importer lub podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.
  10. W przypadku produkcji danego typu pojazdu przez różne podmioty badania homologacyjne przeprowadza się odrębnie dla każdej wersji typu pojazdu.
  11. W razie zmiany warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji producent lub importer jest obowiązany uzyskać zmianę posiadanego świadectwa homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
  12. W razie wprowadzenia zmian w typie pojazdu, przedmiocie wyposażenia lub części wpływających na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji, producent lub importer jest obowiązany uzyskać zmianę posiadanego świadectwa homologacji polegającą na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
  13. Zmianę świadectwa homologacji wydaje się za opłatą po sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w przepisach art. 66, wymagania techniczne pojazdu uczestniczącego w ruchu, oraz ust. 19, a także w regulaminach, o których mowa w ust. 7 pkt 2.
  14. Świadectwo homologacji typu pojazdu wygasa, jeżeli:
  1) producent lub importer pojazdu, w przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, nie uzyska zmiany do tego świadectwa;
  2) producent podejmie decyzję o ostatecznym zakończeniu produkcji danego typu pojazdu.
  15. Producent lub importer pojazdu jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw transportu, na 60 dni przed terminem wygaśnięcia świadectwa homologacji, informację o wygaśnięciu świadectwa homologacji typu pojazdu, ze wskazaniem powodu i daty wygaśnięcia oraz numeru identyfikacyjnego VIN ostatniego pojazdu danego typu, zgodnego z wygasającym świadectwem homologacji.
  16. Minister właściwy do spraw transportu cofa świadectwo homologacji w razie stwierdzenia, że pojazd, przedmiot wyposażenia lub część nie odpowiadają warunkom określonym w świadectwie homologacji i producent lub importer nie usunął stwierdzonych niezgodności w terminie 90 dni od ich stwierdzenia.
  17. Przepisy ust. 1-16 nie dotyczą pojazdu:
  1) zabytkowego;
  2) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;
  3) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej;
  4) wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie; nie dotyczy to tramwajów i trolejbusów.
  18. Pojazdy, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, podlegają badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi, które przeprowadza się na koszt wnioskodawcy.
  19. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
  1) warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji, zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji, wzory dokumentów związanych z homologacją oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji,
  2) wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji nie wyższych niż równowartość średniego kursu 1.000 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wydania rozporządzenia
  – uwzględniając w szczególności przepisy prawa Unii Europejskiej i porozumienia międzynarodowe dotyczące badań homologacyjnych oraz koszty wydania i zmiany świadectw homologacji w zależności od zakresu świadectwa.
  20. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przekazywania i przetwarzania danych i informacji o pojeździe, o których mowa w art. 80b, dane gromadzone w ewidencji, ust. 1 pkt 1-4 i ust. 1a pkt 1, a także wysokość opłat z tym związanych, nie wyższych niż równowartość średniego kursu 100 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wydania rozporządzenia, za jedno świadectwo homologacji typu pojazdu lub jego zmianę oraz wzory dokumentów stosowanych w tym zakresie, mając na uwadze sprawność funkcjonowania procesu rejestracji i ewidencji pojazdów, możliwość prawidłowej identyfikacji pojazdów uzyskujących świadectwa homologacji typu pojazdu wydane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz koszty przygotowania informacji o tych pojazdach na potrzeby rejestracji i ewidencji pojazdów.
  21. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów, o których mowa w ust. 17 pkt 1 i 2, oraz zakres warunków technicznych tych pojazdów podlegających badaniu, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności tych pojazdów z warunkami technicznymi, wzory dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania tych badań.

  #104436
  adasiowwy
  Użytkownik
  • Postów: 289

  No i co w tym związku?

  #104439
  benekpe
  Użytkownik
  • Postów: 1 620

  § 5. 1.W celu uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, producent lub importer nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części składa pisemny wniosek do ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej „ministrem”, do którego dołącza:
  1) protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej;
  2) podstawowy opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części, albo opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia – w przypadku posiadania wszystkich świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia lub części wymaganych dla danej kategorii pojazdu;
  3) wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;
  4) wyniki badań według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
  5) wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów;
  6) przykładowy wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu objętego świadectwem homologacji typu pojazdu.
  2.W przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu do wniosku dołącza się:
  1) w etapie pierwszym – fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu oraz posiadane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego;
  2) w kolejnych etapach – fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu, świadectwa homologacji typu odpowiadające aktualnemu etapowi kompletacji, świadectwa homologacji typu dla pojazdu niekompletnego oraz, w razie potrzeby, świadectwo pochodzenia pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
  3) informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego pojazdu oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi określonymi przez producenta lub importera pojazdu homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzone przez tego producenta lub importera.
  3.W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku dołącza się:
  1) protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej – w przypadku gdy zmiana wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych;
  2) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, z wyraźnym zaznaczeniem wprowadzonych zmian, w razie potrzeby zawierający także dodatkowe punkty z podstawowego opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  § 6. 1.Minister wydaje świadectwo homologacji typu lub zmianę świadectwa homologacji typu dla danego typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, jeżeli protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy.
  2.Wykaz wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy, w zależności od kategorii pojazdu dla procedury:
  1) homologacji typu:
  a) pojazdu – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,
  b) pojazdu dla niektórych pojazdów specjalnych – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia,
  – z uwzględnieniem dodatkowych wymagań obowiązujących w homologacji typu, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
  2) homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części – określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
  3.Przed wydaniem świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu minister lub, na jego wniosek, jednostka upoważniona, o której mowa w § 13, może sprawdzić, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkcji lub montażu pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części z typem homologowanym. Sprawdzenia tego dokonuje się zgodnie z procedurami kontroli zgodności produkcji, określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
  4.Minister odmawia wydania świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymagań określonych w art. 68 ust. 7 ustawy albo producent lub importer nie dołączył do wniosku dokumentów, o których mowa w § 5.
  5.Jeżeli przedstawiony do homologacji typu pojazdu przedmiot wyposażenia pojazdu lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami pojazdu, to świadectwo homologacji typu pojazdu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.

  POWODZENIA 🙂

  #104443
  Anonim
  Nieaktywny
  • Postów: 2 986

  Benekpe daj im spokój, taka maszyna kosztuje 46 000 zł, niech sobie pomarzą chłopaki.

  #104446
  TheMiqlaq
  Użytkownik
  • Postów: 688

  Benekpe, pozwól chłopakowi mieć marzenia ;). Na to chyba nie ma przepisów, chociaż Unia pewnie już nad tym pracuje.

Wyświetla 1 wpisów z $
 • Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.
Back to top button