Jazda skuterem / motocyklem po innych krajach a konwencja wiedeńska

Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #59033 Reply
  klekocix
  Użytkownik
  • 54
  • Postów: 431
  • Postów: 485

  Znalazłem ciekawą rzecz (chyba nie była tu jeszcze omawiana a jeśli tak to dawno) i chętnie zobaczyłbym i włączył się do dyskusji na ten temat.

  Sprawa dotyczy jazdy motorowerem (lub skuterem) oraz motocyklem po krajach, które podpisały konwencję wiedeńską.

  W niektórych krajach europejskich do prowadzenia motoroweru lub skutera wymagane jest prawo jazdy lub karta motorowerowa, w innych (tak jak w Polsce) wystarczy dowód osobisty.

  To samo z motocyklami (pojazdami powyżej 50ccm). Np. w Polsce trzeba posiadać już kategorię prawka A, a w Niemczech pojazd do pojemności 125ccm traktowany jest inaczej i do jego prowadzenia wystarczy tylko prawo jazdy kat. B.

  Czy – teoretyzując – Niemiec może jeździć po Polsce swoim skuterem 125ccm, ponieważ jego prawo na to zezwala? Czy musi dostosować się do naszego polskiego prawa mając kat. A?

  Czy – teoretyzując – jadąs moim skuterem 50ccm do Czech muszę mieć przy sobie tylko dowód osobisty (bo tego wymaga polskie prawo) czy też muszę już mieć prawko kategorii AM wymagane przez czeskie prawo?

  I Art. 1
  „m)określenie „motorower” oznacza każdy dwukołowy lub trzykołowy pojazd
  zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie
  przekraczającej 50 cm3 (3,05 cala3), którego największa szybkość
  konstrukcyjna nie przekracza 50 km (30 mil) na godzinę.
  Jednakże Umawiające się Strony stosownie do swego ustawodawstwa
  krajowego mogą nie uznać za motorowery takich pojazdów, które nie mają
  cech charakterystycznych rowerów, dotyczących możliwości ich używania,
  a w szczególności możliwości ich napędzania za pomocą pedałów, albo
  których największa szybkość konstrukcyjna, ciężar lub niektóre cechy
  charakterystyczne silnika przekraczają ustalone wielkości. Niczego w
  niniejszym określeniu nie należy interpretować jako stanowiącego
  przeszkodę do całkowitego zrównania przez Umawiające się Strony
  motorowerów z rowerami przy stosowaniu przepisów ich ustawodawstwa
  krajowego w sprawie ruchu drogowego;
  n)(2) określenie „motocykl” oznacza każdy dwukołowy pojazd, z bocznym
  wózkiem lub bez niego, zaopatrzony w silnik napędowy. Umawiające się
  Strony mogą w swoim ustawodawstwie krajowym zrównać z motocyklami
  trzykołowe pojazdy, których ciężar własny nie przekracza 400 kg (900
  funtów). Określenie „motocykl” nie obejmuje motorowerów, jednakże
  Umawiające się Strony mogą, pod warunkiem złożenia oświadczenia
  zgodnie z art. 54 ust. 2 niniejszej konwencji, zrównać motorowery z
  motocyklami w celu stosowania niniejszej konwencji; „

  I dalej:

  Art 3 ust. 5
  „5. Umawiające się Strony są obowiązane dopuścić do ruchu
  międzynarodowego na swoich terytoriach rowery i motorowery
  odpowiadające warunkom technicznym określonym w rozdziale V niniejszej
  konwencji i którymi kierujący mają swe stałe miejsce zamieszkania na
  terytorium innej Umawiającej się Strony. Żadna z Umawiających się
  Stron nie może wymagać, aby kierujący rowerami lub motorowerami w
  ruchu międzynarodowym mieli prawa jazdy; jednakże Umawiające się
  Strony, które zgodnie z ustępem 2 artykułu 54 niniejszej konwencji
  złożyły oświadczenia o zrównaniu motorowerów z motocyklami, mogą
  wymagać praw jazdy od kierujących motorowerami w ruchu
  międzynarodowym. „

  To jak to tak naprawdę jest?

Wyświetla 1 wpis z $
Odpowiedz na: Jazda skuterem / motocyklem po innych krajach a konwencja wiedeńska
Twoje informacje:
Back to top button