Portal Motocyklowy Jednoślad.pl

Społeczność

Zaloguj się lub zarejestruj w Jednoślad.pl:  

Zarejestruj się
Przegląd Rejestracyjny Skutera/Motoroweru: Obowiązkowo

Przegląd Rejestracyjny Skutera/Motoroweru: Obowiązkowo

Kategoria: Motorowery Prawo Skutery

Podczas codziennej eksploatacji łatwo zapomnieć o kończącej się polisie OC lub dacie następnego badania technicznego. Warto niekiedy zajrzeć do dowodu rejestracyjnego, aby uniknąć przykrej niespodzianki podczas kontroli drogowej.

Owa niespodzianka może być dodatkowo zaskakująca, jeżeli nigdy nie interesowaliśmy się zapisami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym. Niekiedy może być ona wynikiem niewiedzy lub zaniedbania, przez które ciągle posiadamy dowód rejestracyjny z “dożywotnim” badaniem technicznym lub przekroczyliśmy termin następnego badania.

Co grozi za brak badania technicznego motoroweru – skutera? Konsekwencji jest wiele. Optymistycznym wariantem jest kontrola drogowa w której rezultacie zostanie nam odebrany dowód rejestracyjny. Najgorsze z rozwiązań to uczestnictwo w kolizji, albo wypadku. Wówczas ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. Z własnej kieszeni będziemy zmuszeni naprawiać uszkodzone pojazdy, albo płacić dożywotnią rentę ofierze tego zdarzenia.

Wypowiedz się...

Przeglądy techniczne skuterów

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.

Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.

Przepisy precyzyjnie określają, czym jest motorower oraz jakie dokumenty powinien posiadać jego właściciel, aby nie straszne mu były kontrole drogowe. Przypomnijmy najważniejsze zapisy z Prawa o ruchu drogowym, także te które w 2009 roku uległy zmianie:

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) Dział I Przepisy ogólne

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…) 32)  pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, (…) 46)  motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, (…)

Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów

Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją. Badaniu temu nie podlega nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca z obowiązku homologacji, z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych, taksówki osobowej lub pojazdu uprzywilejowanego. (…)

7. Motorower i przyczepa lekka nie podlegają okresowym badaniom technicznym.

Punkt 7 w maju 2009 roku uległ zmianie, przez co zostało wprowadzone kilka istotnych – z punktu widzenia skuterzystów – zmian:

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802) 10) art. 81 otrzymuje brzmienie: (…) 7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. Art. 6. 1. Terminy następnego badania technicznego zamieszczone w dowodach rejestracyjnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują swoją własność. 2. Właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. (…) Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 3—7 oraz pkt 10, w zakresie dotyczącym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Według powszechnej interpretacji powyższych przepisów, posiadacze skuterów z “dożywotnim” przeglądem technicznym zostali zobligowani do przeprowadzenia badania technicznego do dnia 22 września 2010 roku oraz wymiany dowodu rejestracyjnego na odpowiadający nowym, aktualnym przepisom. Zapominalscy, którzy tego nie zrobili mogą zostać “nagrodzeni” podczas kontroli drogowej zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego za pokwitowaniem. Oczywiście, powyższa sytuacja tyczy się także osób, które – co prawda – wymieniły dowód rejestracyjny i przeprowadziły przegląd, ale po okresie dwóch lat zapomniały o konieczności wykonania kolejnego przeglądu. No dobrze, ale czego możemy się spodziewać na owym badaniu w Stacji Kontroli Pojazdów? Czego ono dotyczy i co jest na nim sprawdzane? Przepisy tak oto przedstawiają wymagania techniczne wobec motorowerów:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) Dział V Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego (…)

2. Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:

1) jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza oraz spełniające wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4;

2) jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu;

3) tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2; 4) boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.

3. Motorower ponadto może być wyposażony w:

1) jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu;

2) jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni;

3) dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm;

4) jedno światło hamowania “stop” barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1.500 mm od powierzchni jezdni.

4. Motorower powinien być ponadto wyposażony w:

1) numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową;

2) dwa niezależne, skutecznie działające hamulce; wskaźnik skuteczności hamowania, o którym mowa w § 16 ust. 1, nie może być mniejszy niż 38%;

3) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

4) tłumik wydechu;

5) lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu;

6) podpórkę (podpórki), zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 20;

7) uchwyt (uchwyty) dla pasażera, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 21;

8) numer umieszczony na silniku zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 2. 5. Poziom hałasu zewnętrznego, mierzony podczas postoju motoroweru z odległości 0,5 m, nie może przekraczać 90 dB (A). Przepis § 9 ust.1 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio.

Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.

Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.

Powyższą teorię potwierdza praktyka: Pojazd na pewno nie uzyska dopuszczenia do ruchu jeśli posiadamy wypatroszony tłumik, którego dźwięk może przyprawiać o zawroty głowy. Dodatkowo możemy być pewni, że zostanie zakwestionowana obecność niedozwolonych dodatków “tuningowych” takich jak święcące wentyle, niebieskie lampy, zamalowane na czarno klosze, czy kierunkowskazy innego koloru niż pomarańczowe. Diagnosta może też zweryfikować pojemność naszego skutera oraz osiągi. Doświadczone oko z pewnością zorientuje się, że nasz pojazd posiada inną jednostkę niż w dowodzie rejestracyjnym. Trudnej będzie za to na pierwszy rzut oka stwierdzić czy seryjna pięćdziesiątka jest odblokowana.Rzadko bowiem małe jednoślady są kierowane w Stacji Kontroli Pojazdów na rolki.

Łyse opony. Często spotykane w ruchu ulicznym

Łyse opony. Często spotykane w ruchu ulicznym

Po co ustawodawcy dokonali zmian w przepisach i wszystkie skutery – motorowery zobligowali do przeprowadzania przeglądów? To kwestia bezpieczeństwa. Eliminowane są z ruchu drogowego pojazdy niebezpieczne. Każdy z nas chyba widział na drodze niejeden skuter, którego stan techniczny był więcej niż opłakany. Wydech wiązany drutem, niesprawne hamulce. Jeszcze więcej było przypadków montowania niebieskich świateł zarezerwowanych dla pojazdów uprzywilejowanych. Z kolei amatorzy “sportowych sprzętów” rozwiercali swoje wydechy, denerwując całą okolicę. Diagności mają na celu zweryfikować każdy pojazd po określonym czasie i unieruchomić te skutery, które znacząco łamią przepisy.

Wielu jest przeciwnych nowemu obowiązkowi.
Czy chcielibyście podróżować ze świadomością, że ten za wami nie posiada hamulców? Albo zacina mu się linka gazu i ma łyse opony? Co byście powiedzieli gdyby niesprawny skuter potrącił kogoś bliskiego? Albo gdyby jakiś dzieciak codziennie śmigał pod Waszymi oknami bez tłumika?

Państwo na tym zarobi. Często można usłyszeć tego typu opinie. Nie jest to do końca prawdą. Stacje Diagnostyczne weryfikujące stan techniczny skuterów i motorowerów są przedsiębiorstwami prywatnymi. Państwo prócz podatku nic na tym nie zyska, zwiększy tylko bezpieczeństwo nas wszystkich.

Fot.: Skuterowo.com

Czytaj więcej o: , , ,

- napisał 122 publikacji w Jednoślad.pl.

Świetny dziennikarz i zarazem fachowiec. Wynikiem jego zamiłowania do majsterkowania jest ogromna ilość literatury poradnikowej. | Redakcja |

Komentuj | Wasze komentarze i opinie »


Komentarze: 47 opinii

 1. madi pisze:

  Moim zdaniem to dobrze, że skutery mają obowiązek przeglądów okresowych, jeżdżą po drogach publicznych tak samo jak motocykle i samochody, które od dawna mają obowiązek przeglądu. Więc czemu miały by mieć przywilej i nie jeździć na przeglądy ? Może faktycznie zmniejszy się liczba małolatów co jeżdżą takimi skuterkami po 100 km/h albo osób, które nie dbają o stan techniczny pojazdu i stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.

 2. HugoBoss pisze:

  Ja już nie rozumie,jak mam w dowodzie datę pierwszej rejestracji 12.06.2009,a tam gdzie termin następnego badania wpisane bezterminowe to kiedy muszę pierwszy raz jechać na badanie techniczne?

 3. Leszek pisze:

  12.06.2012.
  Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

 4. HugoBoss pisze:

  Więc dlaczego w artykule jest “Według powszechnej interpretacji powyższych przepisów, posiadacze skuterów z “dożywotnim” przeglądem technicznym zostali zobligowani do przeprowadzenia badania technicznego do dnia 22 września 2010 roku”? Bo już się wystraszyłem że jeżdżę bez ważnego przeglądu.

 5. Leszek pisze:

  22 września 2010 roku jeśli zarejestrowałbyś do 22 września 2007.

 6. Leszek pisze:

  A ty hugo jesteś za czy przeciw nowelizacji?

 7. HugoBoss pisze:

  Ani za,ani przeciw,ale uważam za bzdurny wymysł przeglądów okresowych skuterów.

 8. mario_78_78 pisze:

  a jestem w 100% za … w zeszłym roku nabyłem skuter, przegląd na dwa lata . Co prawda poziom kontroli w stacji diagnostycznej poprostu śmieszny , ale zawsze to coś. Jak coś jest bezterminowo to spore grono użytkowników nie martwi się o stan techniczny … jak klocki wypadna to się zmieni , poza tym obserwując stan techniczny niektórych pojazdów na stołecznych drogach – zgroza , urwane lusterka , odpadające kierunki , owiewki trzymają się na taśmie klejącej albo sznurku … wymieniać można sporo … jestem za przeglądami :)

 9. Pietro pisze:

  Oczywiście, że ten przepis to bzdura, a państwo zarabia właśnie na podatkach. De facto na przeglądach nic nie sprawdzają, tylko biorą kasę za pieczątkę..Ja mam tłumik wypatroszony i przegląd przeszedł..Dziura w budżecie, panowie rządzący potrzebują ją załatać, więc “tonący brzytwy się chwyta”, tylko patrzeć jak wprowadzą obowiązkowe przeglądy rowerów…

 10. Pietro pisze:

  Prędkość maksymalna motorowerów, została kiedyś ograniczona do 45km/h, między innymi z tego powodu, że nie było obowiązku robienia okresowych przeglądów, teraz przeglądy są, a v-max motorowerów pozostała bez zmian. Rowerami jeżdżą szybciej, a przeglądów na rowery nie ma, ciekawe do kiedy? jak policzą, skalkulują, to pewnie wprowadzą ten przymus.

 11. Leszek pisze:

  “Oczywiście, że ten przepis to bzdura, a państwo zarabia właśnie na podatkach.”
  A jaka jest różnica czy te 50 zł wydasz na batoniki, albo na przegląd?

  Nie kumam jak ma Państwo tutaj zarobić, wytłumacz.

 12. ejacek pisze:

  Ja również jestem za przeglądami technicznymi motorowerów ,tylko zeby stacje diagnostyczne podchodziły poważnie do tematu.

 13. HugoBoss pisze:

  Jesli mieli by powaznie podchodzic do przegladow to 95% skuterzystom powinni zabrac dowody.

 14. MichalWujak pisze:

  IMO jeżeli są przeglądy to powinny zostać podniesione limity prędkości do chociaż 60km/h. Prawda jest taka, że osoba jadąca 45km/h jest dużo bardziej narażona na wypadek niż identyczna jadąca 60km/h, m.in. przez wyprzedzające samochody. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zmienienie przepisów, by 50 były ograniczone tylko pojemnościom – większość 4T i 2T nie osiąga więcej niż 75km/h, a obecne prawo jest i tak “martwe” i trudno znaleźć skutery spełniające to 45km/h. Nie mówiąc w takich przekrętach jak Husqvarna 125 z mojego miasta, sprowadzona i zarejestrowana na 50. Ktoś papiery tłumaczył, ktoś przegląd podbił… A skoro odblokowana 50 i nielegalna 125 są równymi renegatami w świetle prawa to po co się szczypać?

 15. Pietro pisze:

  No, ja te 50zł wolałbym wydać na batoniki niż na przegląd… Poza tym, gdy braknie miejsca w dowodzie po 6 wpisach, czeka nas kolejny wydatek, zmaiana dowodu rejestracyjnego, który w Wytwórni Papierów Wartościowych, kosztuje parę złotych, a w Referacie komunikacji 60zł. Może ktoś powie, że państwo nie wprowadziło tego przepisu dla dodatkowych wpływów do budżetu?? Państwo na nas orze jak może, tylko w Polsce są takie wysokie podatki i głupie ustawy, dlatego biznes ucieka za granicę i jest jak jest.

 16. Pietro pisze:

  Michał, ale w naszym kraju słabe jest lobby motocyklowe, i nikogo to nie interesuje, Rząd robi pozory że w ogóle czymś się zajmuje i wymyśla bzdety typu przeglądy motorowerów..

 17. MichalWujak pisze:

  No tak Pietro, ale kupując skuter wymieniasz dowód, więc te 6 miejsc starczy Ci na 10-12 lat. Masz zamiar dłużej jeździć jednym skuterem? :D

 18. Pietro pisze:

  Tylko że ja robię przeglądy co rok, więc mi starczy na 6 lat…Dowód z auta wymieniałem i zapłaciłem 70zł z naklejkami na tablice, i w tym drugim zostało miejsce na ostatni przegląd, potem znowu wymiana, jeśli nie sprzedam lub nie wyzłomuję auta.. Nadal uważam,że te przeglądy motorowerów ograniczonych przepisami do 45km/h to pomyłka.

 19. dudus94d pisze:

  Wiecie co ja uważam ten pomysł za bardzo dobry. Może wreszcie na drogach nie będzie wreszcie pojazdów w opłakanym stanie

 20. Szefuniko pisze:

  Dokładnie nie rozumiem, czyli jak kupię nowy skuter to po trzech latach muszę zrobić przegląd, a następnie od tego przeglądu muszę robić przeglądy co 2 lata. Czy jak zarejestruje skuter w tym roku to w dowodzie rejestracyjnym będzie już wszystko napisane?


Zostaw komentarz do tego artykułu
Dodając komentarz akceptujesz regulamin Jednoślad.pl

Ważne

Polecane porady, testy, opinie...

Yamaha X-Max 125: Zdjęcia, Opis, Cena, Dane techniczne

Yamaha X-Max 125: Zdjęcia, Opis, Cena, Dane techniczne

23 marca 2014

X-MAX to sportowy skuter z dynamicznym wyglądem. Nowoczesna stylistyka i technologia przyciąga wielu nowych kupców, szczególnie teraz, gdy takim X-Maxem

125 ccm Skutery Zdjęcia1 opinia

Yamaha pokazuje nowy skuter – NMAX 125 cm3. Cena? 12 300 PLN

Yamaha pokazuje nowy skuter – NMAX 125 cm3. Cena? 12 300 PLN

22 lipca 2015

Całkowicie nowy skuter Yamaha NMAX 125, według Japończyków inspirowany jest sportowymi skuterami tej marki „z górnej półki”. Łączy w sobie wyrazistość stylistyki z wybitnymi osiągami, łatwością manewrowania i ograniczonym zapotrzebowaniem na paliwo.

125 ccm Skutery Wiadomości8 opinii

Skuterowa Przyszłość…

Skuterowa Przyszłość…

28 sierpnia 2010

Cóż, przemieszczać się można szybko, a jakże, ale ten komfort może duuużo kosztować. Czasem warto chyba jednak poprzemieszczać się inaczej...

Skutery Wideo5 opinii

Portal i Forum Motocyklowe Jednoślad.pl

Portal i forum motocyklowe Jednoślad.pl wykorzystuje pliki sesji cookie. © 2005-2016 Wydawca: Jednoślad.pl. Grupa OnAir!, 01-231 Warszawa, Płocka 5a, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jednoślad.pl to funkcjonujący od 2005 roku portal motocyklowy oraz forum dla sympatyków skuterów, maxi skuterów 125 ccm, motorowerów i motocykli 125 ccm.